ratownictwo przedmedyczne
 
Encyklopedia PWN
ratownictwo przedmedyczne,
zespół czynności podejmowanych przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego w celu ratowania osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
w Polsce (2001) ustawa o Państw. Ratownictwie Med. nakłada na każdego, kto zauważy osobę lub osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, obowiązek niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy i zawiadomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego; także w kodeksach karnym i cywilnym znajdują się zapisy dotyczące konieczności udzielania pierwszej pomocy; prowadzone są powszechne szkolenia (w szkołach, podczas kursów na prawo jazdy, także przez organizacje społ., m.in. PCK, organizacje harcerskie, Pomoc Maltańską, ochotnicze straże pożarne) udzielania pierwszej pomocy, w tym: zasad rozpoznawania stanów zagrożenia życia i zdrowia, prowadzenia resustytacji krążeniowo-oddechowej, zaopatrywania ran, pomocy ofiarom wypadków, zatruć czy ukąszeń.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia