przestępczość
 
Encyklopedia PWN
przestępczość,
wszystkie czyny określone przez prawo jako przestępstwa (zachowania niezgodne z normą prawną), popełnione w danym kraju lub na danym terenie w określonym czasie.
Problemy zwalczania przestępczości są przedmiotem badań nauk.: kryminologii, kryminalistyki, nauki prawa karnego, socjologii, psychologii, pedagogiki i in. Ścisłe ustalenie rozmiarów przestępczości jest niemożliwe z uwagi na nie znaną liczbę przestępstw nie ujawnionych bądź nie zgłoszonych (tzw. ciemna liczba); analizy rozmiarów przestępczości dokonuje się na podstawie statystyki zameldowań organom ścigania lub statystyki skazań. Ograniczanie przyczyn przestępczości jest osiągane przez działania: zapobiegawcze — środki ekon. (np. zmniejszanie bezrobocia, kształtowanie struktur gosp. redukujących sposobność do popełniania przestępstw i czerpania z nich korzyści) oraz wychowawcze (rodzina i szkoła); obronne i represyjne — skutecznie działająca policja, prokuratura i sądy, skuteczniejsze prawo karne; techn. środki obrony; wychowawcze — resocjalizacja w zakładach karnych, opieka postpenitencjarna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia