przeludnienie agrarne
 
Encyklopedia PWN
przeludnienie agrarne,
demogr. nadmiar ludności żyjącej na danym terenie na wsi i pracującej w rolnictwie.
Rozróżnia się przeludnienie agrarne bezwzględne (liczbą osób utrzymujących się z rolnictwa, których przejście do pracy w innych działach gospodarki nie wpłynęłoby na ilościowe i jakościowe obniżenie produkcji rolniczej) i względne (liczba ludności rolniczej, która mogłaby odejść z rolnictwa bez zmniejszenia rozmiarów produkcji, lecz przy jego lepszym wyposażeniu technicznym oraz zmianach struktury agrarnej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia