przedsionkowo-komorowy układ
 
Encyklopedia PWN
przedsionkowo-komorowy układ, układ bodźco-przewodzący serca,
zespół przekształconych komórek mięśnia sercowego, odpowiedzialnych za generowanie i przewodzenie rytmicznych bodźców pobudzających kardiocyty (komórki mięśnia sercowego) do skurczu;
u większości kręgowców w jego skład wchodzi węzeł zatokowo-przedsionkowy, położony w ścianie prawego przedsionka, i węzeł przedsionkowo-komorowy, znajdujący się w obrębie przegrody międzyprzedsionkowej; u ptaków i ssaków występuje ponadto pęczek przedsionkowo-komorowy (Hisa), odchodzący od węzła przedsionkowo-komorowego; na terenie przegrody międzyprzedsionkowej dzieli się on na 2 rozgałęzienia, biegnące tuż pod wsierdziem; w okolicy koniuszka serca rozdzielają się one na pojedyncze włókienka (włókna Purkyniego) wnikające między kardiocyty; wszystkie elementy układu przedsionkowo-komorowego mają zdolność do samoistnej depolaryzacji, jednak w warunkach prawidłowych zjawisko to zachodzi najszybciej w obrębie komórek rozrusznikowych węzła zatokowo-przedsionkowego, który narzuca swój rytm (tzw. rytm zatokowy) pozostałym częściom układu i kardiocytom roboczym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia