przedmurze chrześcijaństwa
 
Encyklopedia PWN
przedmurze chrześcijaństwa,
teza o szczególnej roli Polski w obronie przed obcymi religijnie i kulturowo ludami i państwami;
wykorzystując fakt graniczenia Rzeczypospolitej z agresywnymi państwami niechrześcijańskimi, rozszerzającymi swe panowanie w skali ogólnoeuropejskiej (np. Turcja), dyplomacja polska wykazywała wyjątkowość geostrategicznego położenia Polski zarówno ze względów militarnych, jak i cywilizacyjnych; argument ten stosowano od końca XV w. wobec Stolicy Apostolskiej i w rokowaniach z chrześcijańskimi sąsiadami. Idea przedmurza chrześcijaństwa została spopularyzowana przez literaturę, zwłaszcza przez jej nurt panegiryczny, stając się w dobie romantyzmu zasadniczym elementem koncenpcji mesjanizmu polskiego. Tezę o przedmurzu chrześcijaństwa głoszono także w innych krajach graniczących z Turcją, np. wśród Węgrów, Chorwatów i w Hiszpanii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia