prowidencjalizm
 
Encyklopedia PWN
prowidencjalizm
[łac.],
pojmowanie historii jako spełnienia się boskich zamiarów wobec ludzkości;
pogląd, zgodnie z którym losami świata, społeczeństwa i jednostki kieruje bezustannie opatrzność; prowidencjalizm chrześc. wywodzi się z koncepcji historiozoficznych św. Augustyna; swoistą postać prowidencjalizmu, powiązaną z ideą misji dziejowej powierzanej przez opatrzność wybranym narodom, głosili w XIX w. przedstawiciele tradycjonalizmu oraz pol. mesjanizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia