promieniowanie hamowania
 
Encyklopedia PWN
promieniowanie hamowania,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne towarzyszące niejednostajnemu ruchowi cząstki naładowanej;
maks. energia emitowanego fotonu może być równa całkowitej energii kinet. cząstki; w wypadku hamowania cząstki w substancji promieniowanie hamowania jest spowodowane wzajemnym oddziaływaniem cząstki oraz pola elektrostatycznego jąder i elektronów tej substancji; przykładem tak powstałego promieniowanie hamowania jest promieniowanie rentgenowskie o widmie ciągłym; innym rodzajem promieniowania hamowania jest promieniowanie synchrotronowe; emisja promieniowania hamowania zależy gł. od przyspieszenia cząstki (wzrasta wraz ze wzrostem wartości bezwzględnej przyspieszenia) oraz od masy cząstki (maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu masy cząstki).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia