promieniowanie hamowania
 
Encyklopedia PWN
promieniowanie hamowania,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne towarzyszące niejednostajnemu ruchowi cząstki naładowanej;
maks. energia emitowanego fotonu może być równa całkowitej energii kinet. cząstki; w wypadku hamowania cząstki w substancji promieniowanie hamowania jest spowodowane wzajemnym oddziaływaniem cząstki oraz pola elektrostatycznego jąder i elektronów tej substancji; przykładem tak powstałego promieniowanie hamowania jest promieniowanie rentgenowskie o widmie ciągłym; innym rodzajem promieniowania hamowania jest promieniowanie synchrotronowe; emisja promieniowania hamowania zależy gł. od przyspieszenia cząstki (wzrasta wraz ze wzrostem wartości bezwzględnej przyspieszenia) oraz od masy cząstki (maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu masy cząstki).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia