prognoza
 
Encyklopedia PWN
prognoza
[gr.],
statyst. wynik liczbowy procesu predykcji;
prognozy można podzielić na prognozy ilościowe, odnoszące się do realizacji zmiennych, i jakościowe, odnoszące się do zdarzeń losowych; rozróżnia się też prognozy punktowe — równe jednej określonej liczbie, i prognozy przedziałowe — gdy buduje się taki przedział liczbowy, że z bliskim jednego prawdopodobieństwem prognozowana zmienna przyjmie wartość z tego przedziału; prognoza znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, np. do konstruowania prognoz rynku — przewidywania przyszłego poziomu i struktury popytu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia