predykcja
 
Encyklopedia PWN
predykcja
[łac.],
statyst. proces wnioskowania o przyszłych wielkościach zmiennych losowych w określonym przyszłym momencie (okresie), gdy nie jest znana wielkość wyjściowa;
metody predykcji znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, np. do przewidywania przyszłego poziomu i struktury popytu; predykcję należy odróżnić od estymacji, która określając przyszłą wartość, za punkt wyjścia przyjmuje jakąś już istniejącą wielkość; wynikiem predykcji jest prognoza; termin „predykcja” jest często używany jako synonim prognozowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia