probit
 
Encyklopedia PWN
probit
[łac.],
mat. liczba charakteryzująca prawdopodobieństwo danego zdarzenia — p. zdarzenia o prawdopodobieństwie p wyraża się wzorem: probit(p) = Φ–1(p), gdzie Φ jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
podobnie jak logit, p. wyraża prawdopodobieństwo w skali mającej dowolne wartości rzeczywiste; umożliwia to konstruowanie modeli wyrażających prawdopodobieństwo zdarzenia jako funkcję czynników ilościowych i jakościowych wpływających na przebieg tego zdarzenia; jeżeli prawdopodobieństwo p ma rozkład jednostajny na odcinku (0, 1), to jego p. ma standardowy rozkład normalny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia