logit
 
Encyklopedia PWN
logit, przekształcenie logitowe,
statyst. przekształcenie postaci lnp − ln(1 − p), gdzie p oznacza prawdopodobieństwo danego zdarzenia;
zastąpienie prawdopodobieństwa zdarzenia jego l. pozwala zbudować model regresji (regresja logistyczna) o dobrych własnościach statyst., zgodny z wieloma obserwacjami; modele takie wiążą prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia z różnymi czynnikami (jakościowymi i ilościowymi), mogącymi wpływać na to zdarzenie — stąd popularność takich modeli w naukach biol. i ekon.; jeżeli prawdopodobieństwo p ma rozkład jednostajny na odcinku (0, 1), to jego l. ma rozkład logistyczny (logistyczna krzywa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia