presja selekcyjna
 
Encyklopedia PWN
presja selekcyjna,
pojęcie używane w fitopatologii, oznaczające wpływ określonego czynnika środowiskowego na populację patogena, w wyniku czego są eliminowane ze środowiska osobniki (warianty) patogena nie przystosowane do działania tego czynnika;
prowadzi do zmian w puli genowej populacji, obniżając częstość występowania jednych genów (np. warunkujących wrażliwość na antybiotyk, pestycyd) i zwiększając częstość występowania innych (np. warunkujących odporność na antybiotyk, pestycyd); sprzyja powstawaniu form lepiej przystosowanych do życia w warunkach działania czynnika wywierającego presję selekcyjną; przyczynia się np. do podnoszenia poziomu odporności lub do przełamywania odporności organizmów na choroby, do tworzenia się populacji patogenów odpornych na działanie leków czy populacji agrofagów odpornych na działanie pestycydów; presja selekcyjna jest tym większa im silniejsze jest działanie czynnika selekcjonującego i im ważniejsza dla populacji jest funkcja życiowa, przez którą działa czynnik.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia