prawo rodzinne
 
Encyklopedia PWN
prawo rodzinne,
dział prawa cywilnego zawierający normy prawne regulujące majątkowe i osobiste stosunki, które wynikają z zawarcia małżeństwa, także stosunki będące wynikiem istnienia pokrewieństwa, powinowactwa oraz przysposobienia.
w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 jest gł. aktem prawnym prawa rodzinnego; do podstawowych zasad prawa rodzinnego zalicza się: konstytucyjną zasadę ochrony i opieki małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa; ochronę dobra dziecka; równouprawnienie dzieci niezależnie od ich pochodzenia; laicyzację (świeckość) prawa rodzinnego, tj. uniezależnienie od elementów wyznaniowych; równą stopę życiową członków rodziny; równouprawnienie kobiety i mężczyzny w stosunkach prawnorodzinnych; małżeństwo monogamiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia