pokrewieństwo
 
Encyklopedia PWN
pokrewieństwo,
prawo wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka;
pokrewieństwo oblicza się w liniach: prostej — kiedy jedna osoba pochodzi od drugiej (wstępni — rodzice, dziadkowie, zstępni — dzieci, wnukowie), i bocznej (np. rodzeństwo) oraz w stopniach; stopnie ustala się wg liczby urodzeń od wspólnego przodka, dzielących określone osoby (np. dzieci w stosunku do rodziców — pokrewieństwo pierwszego stopnia, rodzeństwo między sobą — pokrewieństwo drugiego stopnia, wuj i siostrzeniec — pokrewieństwo trzeciego stopnia); pokrewieństwo wywołuje skutki w prawie cywilnym (np. dziedziczenie ustawowe, alimentacja), w prawie karnym (np. odpowiedzialność za kazirodztwo), w postępowaniu sądowym i adm. (np. prawo do odmowy zeznań).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia