prahistoria
 
Encyklopedia PWN
prahistoria
[łac.-gr.],
prehistoria, pradzieje, paleohistoria, częściowo protohistoria,
termin określający najstarsze dzieje ludzkie, od pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma, które w różnych rejonach świata zapoczątkowuje historię opisywaną w tekstach przez współczesnych świadków zdarzeń w ich rodzimych lub urzędowych językach.
termin prahistoria i jego synonimy pokrywają się z terminem archeologia pradziejowa używanym przez badaczy traktujących archeologię jako dyscyplinę źródłową.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia