powszechna konwencja
 
Encyklopedia PWN
powszechna konwencja,
międzynar. umowa dotycząca ochrony praw autorskich, podpisana 6 IX 1952 w Genewie (zmiana tekstu 1971 w Paryżu);
celem powszechnej konwencji było rozszerzenie zasięgu ochrony praw autorskich w stosunkach międzynar. (m.in. poza krąg państw będących stronami berneńskiej konwencji), zwłaszcza przez kompromisowe rozwiązanie sprawy formalnych przesłanek ochrony praw autorskich; do powszechnej konwencji przystąpiły m.in. ZSRR (1973), Polska (1976), USA (1989); znaczenie powszechnej konwencji zmniejszyło się z chwilą przystąpienia USA i ZSRR, a następnie państw powstałych po rozpadzie ZSRR do konwencji berneńskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia