autorskiego prawa zastrzeżenie
 
Encyklopedia PWN
autorskiego prawa zastrzeżenie,
wymóg uzależniający korzystanie z ochrony prawa autorskiego lub z poszczególnych uprawnień należących do jego treści od umieszczenia na egzemplarzach utworu zastrzeżenia, wyrażającego wolę autora korzystania z ochrony;
pol. prawo autorskie z 1994 i konwencja berneńska (berneńskie konwencje) nie określają treści zastrzeżenia prawa autorskiego; przyjmuje się, że powinna z niego wynikać niewątpliwa wola autora korzystania z ochrony w stosunku do utworu, na którego egzemplarzu zamieszczono zastrzeżenie; konwencja powszechna przewiduje umieszczenie na wszystkich egzemplarzach utworu noty, która powinna zawierać znak ©, wskazanie uprawnionego z tytułu prawa autorskiego i roku pierwszej publikacji utworu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia