copyright
 
Encyklopedia PWN
copyright
[kọpiraıt; ang.],
termin używany do oznaczania prawa autorskiego opartego na tradycjach anglosaskich w odróżnieniu od ustawodawstw wywodzących się z tradycji germańskich i romańskich;
umieszczenie go (wraz z nazwą podmiotu prawa autorskiego i ze wskazaniem roku pierwszego wyd.) na każdym egzemplarzu opublikowanego utworu stanowi jedną z formalnych przesłanek ochrony praw autorskich na terenie USA, które nie przystąpiły do berneńskiej konwencji (berneńskie konwencje). W stosunku do utworów pochodzących z krajów związanych powszechną konwencją z USA formułka copyright powinna przybrać postać symbolu ©, a spełnienie pozostałych formalnych przesłanek ochrony nie jest wymagane.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia