powstanie tajpingów
 
Encyklopedia PWN
powstanie tajpingów,
antymandżurski ruch ludowy w Chinach 1851–64;
tajpingowie, głównie chłopi, byli wyznawcami religijno-społecznej doktryny, rozpowszechnianej w Guangxi od lat 40. przez Hong Xiuquana; pozostając pod wpływem utopijnego nurtu klasycznej literatury chińskiej i nauk misjonarzy chrześcijańskich Hong Xiuquan głosił idee równości i braterstwa; 1851 przywódcy tajpingów proklamowali Niebiańskie Królestwo Wielkiego Pokoju (Taipingtianguo) z Hong Xiuquanem jako Niebiańskim Królem (Tian Wang) na czele; oddziały powstańców ruszyły na północ, 1853 zdobyli Nankin, który stał się ich stolicą; państwo tajpingów było zorganizowane wg zasad wojskowych; po nieudanej wyprawie na Pekin (1853–55) wśród przywódców powstania doszło do rozdźwięków, co ułatwiło walkę wojskom rządowym z tajpingami; 1864 padł Nankin i powstanie stłumiono.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia