powstanie czerwcowe
 
Encyklopedia PWN
powstanie czerwcowe, niem. Juniaufstand,
masowy protest robotników w NRD VI 1953, gł. w Berlinie i in. miastach przem. (m.in. w Lipsku, Halle, Jenie, Magdeburgu), przeciw obniżaniu poziomu życia i polityce SED;
bezpośrednią przyczyną powstania czerwcowego było podniesienie norm wydajności pracy; w trakcie żywiołowo rozprzestrzeniających się 16 czerwca wystąpień (strajki, demonstracje uliczne, budowa barykad) formułowano także postulaty ustąpienia rządu i wolnych wyborów; 17 czerwca wojska sowieckie rozpoczęły krwawe tłumienie powstania (liczba ofiar nie ustalona); w następstwie surowe represje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia