potencjał dyfuzyjny
 
Encyklopedia PWN
potencjał dyfuzyjny,
różnica potencjałów elektr. powstająca na granicy zetknięcia 2 roztworów elektrolitów różniących się stężeniem lub składem chem.;
p.d. jest spowodowany różną ruchliwością anionów i kationów dyfundujących z roztworu o większym stężeniu (większej aktywności) jonów do roztworu o mniejszym stężeniu (mniejszej aktywności) jonów; potencjał dyfuzyjny wnosi swój udział do potencjału elektrody; w najprostszych przypadkach potencjał dyfuzyjny można obliczyć (i zmierzyć), zwykle jednak dąży się do jego wyeliminowania lub utrzymania go na poziomie stałym w pracującym ogniwie galwanicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia