poród
 
Encyklopedia PWN
poród,
fizjologiczny akt urodzenia dziecka i tkanek popłodu, stanowiący naturalne zakończenie ciąży i rozpoczęcie połogu;
u człowieka prawidłowy poród najczęściej odbywa się między ukończonym 37. a 42. tygodniem ciąży. Rozróżnia się 4 okresy porodu: 1) okres rozwierania się ujścia macicy, trwający do jego pełnego rozwarcia (w tym okresie pękają błony płodowe i częściowo odpływają wody płodowe); 2) okres wydalania płodu — od pełnego rozwarcia ujścia macicy do odpępnienia noworodka; 3) okres łożyskowy — od odpępnienia do wydalenia popłodu; 4) okres, trwający zazwyczaj 2 godziny, w którym ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia powikłań, np. krwotoku, kobieta powinna być jeszcze pod ścisłą kontrolą medyczną. Poród odbywa się siłami skurczów macicy (bóle porodowe pierwszego okresu), wspomaganych działaniem tłoczni brzusznej (bóle parte drugiego okresu).
Około 95% porodów przebiega w prawidłowym położeniu płodu (podłużnym główkowym); poród patologiczny, będący następstwem nieprawidłowego położenia płodu, wadliwej budowy rodzącej lub innych powikłań prawie zawsze wymaga operacyjnego zakończenia (pomoc ręczna, zabieg kleszczowy, obrót, cięcie cesarskie lub wydobycie dziecka za pomocą próżniociągu położniczego). Postępy w położnictwie i innych gałęziach medycyny umożliwiły szerokie stosowanie metod umożliwiających tzw. porody sterowane i bezbolesne; polegają one na podawaniu leków zwiększających siłę skurczów macicy i przyspieszających rozwieranie się jej ujścia oraz leków uśmierzających ból lub leków odurzających, a także na odpowiednim przygotowaniu i oddziaływaniu psychicznym na kobietę rodzącą (tzw. psychoprofilaktyka porodu).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia