popęd
 
Encyklopedia PWN
popęd,
psychol. uwarunkowany biologicznie, wewn. mechanizm motywacyjny, dynamizujący i ukierunkowujący zachowanie, uruchamiany w następstwie niezaspokojenia podstawowych potrzeb (potrzeba) biol. organizmu (np. brak wody, określonych substancji) lub przez czynniki zagrażające organizmowi (np. uderzenie, obniżenie temperatury);
termin niejednolicie definiowany, używany czasami zamiennie lub bliskoznacznie z terminami instynkt, potrzeba.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia