polon
 
Encyklopedia PWN
polon, Po, polonium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 84;
Symbol: Po
Nazwa łacińska: Polonium
Liczba atomowa: 84
Pierwiastek promieniotwórczy: tak
Grupa układu okresowego pierwiastków: 16 — tlenowce
Odkrycie: 1898
promieniotwórczy, liczba masowa najtrwalszego izotopu 209 (okres połowicznego rozpadu T1/2 = 103 lata; p. należy do grupy tlenowców; szarobiały metal; temperatura topnienia 254°C, temperatura wrzenia 962°C, gęstość 9,4 g/cm3; stopnie utlenienia: II i IV, także −II, VI; znane są: tlenki PoO i PoO2, wodorotlenek Po(OH)2, halogenki, np. PoCl2, PoBr4, siarczek PoS i związki koordynacyjne polonu. W skorupie ziemskiej występuje (gł. izotop 210Po o T1/2 = 138,4 dnia) w minim. ilościach w rudzie uranowej; otrzymywany też sztucznie w wyniku bombardowania bizmutu neutronami; stosowany w radiochemii jako źródło cząstek α oraz w mieszaninie z berylem jako źródło neutronów. Odkryty 1898 przez M. Skłodowską-Curie i P. Curie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia