polifunkcyjność
 
Encyklopedia PWN
polifunkcyjność,
muz. występowanie w utworze 2 współbrzmiących akordów (tzw. bifunkcyjność) lub większej ich liczby, reprezentujących różne funkcje harmoniczne (dur-moll system);
rozbudowa polifunkcyjności, wyrażająca się w nakładaniu na siebie odległych akordów (np. c-moll + H-dur + b-moll), zaznaczyła się gł. w muzyce XX w. i doprowadziła do powstania politonalności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia