bifunkcyjność

Encyklopedia PWN

muz. współbrzmienie akordów należących do dwóch różnych funkcji harmonicznych, np. toniki i dominanty.
muz. występowanie w utworze 2 współbrzmiących akordów (tzw. bifunkcyjność) lub większej ich liczby, reprezentujących różne funkcje harmoniczne (dur-moll system);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia