pokojowy ruch
 
Encyklopedia PWN
pokojowy ruch,
ruch społeczny na rzecz pokoju i zapobiegania wojnom, który zaczął się rozwijać w XIX w., zwłaszcza po wojnach napoleońskich.
W XIX w. powstało kilkaset stowarzyszeń, głównie w krajach zachodnich (m.in. założona 1867 Liga Pokoju i Wolności), zajmujących się sprawą pokoju międzynarodowego i pokojowego rozwiązywania konfliktów, w szczególności w wyniku rozwoju prawa międzynarodowego, instytucji arbitrażu i sądownictwa, powołania międzynarodowej organizacji, takich jak późniejsza Liga Narodów. Współcześnie ruch pokojowy tworzą przedsięwzięcia o różnym stopniu specjalizacji i kierunkach działania: organizacje o szerokim zakresie działalności, np. Międzynarodowe Biuro Pokoju (założone 1892), Pax Christi (założone po II wojnie światowej); organizacje humanitarne, takie jak: Czerwony Krzyż, Lekarze bez Granic, Międzynarodowa Kampania na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych; ruchy protestacyjne, m.in. przeciw wojnie w Wietnamie, przeciw zbrojeniom nuklearnym 1957–64, 1979–87; pokojowe ruchy ekologiczne i alternatywne; ruchy obrony praw człowieka, np. Amnesty International; ruchy pacyfistyczne w ścisłym znaczeniu (pacyfizm); działalność literacka i intelektualna na rzecz pokoju. W krajach obozu sowieckiego powstawały uzależnione od władz partyjno-państwowych organizacje mające być odpowiednikiem zachodnich ruchów pokojowych; taki charakter miał zapoczątkowany 1948 Ruch Obrońców Pokoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia