pokarmowe jednostki
 
Encyklopedia PWN
pokarmowe jednostki,
zootechn. mierniki wartości pokarmowej (produkcyjnej) pasz, używane także do określania zapotrzebowania zwierząt na karmę.
Za prekursora stosowania jednostek pokarmowych w żywieniu zwierząt uważa się A. Thaera; jedną z pierwszych jednostek pokarmowych była wartość sienna, wprowadzona przez następców Thaera, określona przez porównanie właściwości produkcyjnych danych pasz z wartością produkcyjną siana. Do najbardziej znanych jednostek pokarmowych należała wartość skrobiowa (ob. wychodząca z użycia), wprowadzona przez O. Kellnera, oparta na porównaniu wartości tłuszczotwórczych skrobi z wartością tłuszczotwórczą strawnych składników org. pasz. Inne jednostki pokarmowe stosowane w niektórych krajach to np. jednostka skrobiowa równa 0,001 wartości skrobiowej, jednostka owsiana odpowiadająca 0,6 wartości skrobiowej (sowiecka, od 1949 powszechnie przyjęta, m.in. w Polsce), jednostka skandynawska (stosowana w wielu krajach Europy, także w Polsce do ok. 1952). Obecnie są stosowane m.in. następujące jednostki pokarmowe: suma strawnych składników pokarmowych, obliczana przez zsumowanie strawnych składników pokarmowych paszy; jednostka energii metabolicznej, tj. tej części energii pokarmu, która w organizmie zwierzęcia jest przekształcana w energię cieplną i energię odłożoną w produktach (np. mleku; w Polsce stosowana w żywieniu świń i drobiu); jednostka energii strawnej, odpowiadająca energii brutto pokarmu pomniejszonej o energię niestrawionych składników wydalonych z kałem (w Polsce używana w żywieniu koni); jednostka energii netto, odpowiadająca ilości energii zawartej w wytworzonych produktach (np. w przyroście tkanek ciała). W Polsce w żywieniu bydła i owiec jest stosowana jednostka paszowa produkcji mleka, odpowiadająca 1700 kcal energii netto mleka zawartej w 1 kg jęczmienia podanego krowie mlecznej jako pasza produkcyjna, oraz jednostka paszowa produkcji żywca, odpowiadająca 1820 kcal energii netto żywca zawartej w 1 kg jęczmienia podawanego zwierzętom opasanym lub tuczonym jako pasza produkcyjna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia