podział w danym stosunku
 
Encyklopedia PWN
podział w danym stosunku,
mat. podział danej wielkości a (odcinka, kwoty pieniędzy itp.) na takie części x1, x2, ... , xn, żeby były spełnione 2 warunki: 1) x1 + x2 + ... + xn = a, 2) x1 : x2 :: ... : xn = m1 : m2 : ... : mn, gdzie m1, m2, ... , mn są danymi liczbami;
np. podział kwoty 24 zł na 3 części w stosunku 3 : 7 : 2 daje x1 = 6 zł, x2 = 14 zł, x3 = 4 zł (gdyż 6 + 14 + 4 = 24 i 6 : 14 : 4 = 3 : 7 : 2).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia