poczytalność
 
Encyklopedia PWN
poczytalność,
stan psychiki nie wykazujący żadnych negatywnych zmian, zaburzeń i odchyleń od przeciętnej, która jest uznana na podstawie wielu obserwacji za normę dla określonej populacji;
jeden z warunków pełnej odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo lub wykroczenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia