pływanie
 
Encyklopedia PWN
pływanie,
fiz. unoszenie się ciała na powierzchni lub wewnątrz cieczy;
ciało pływające pozostające w spoczynku znajduje się w równowadze, gdy wypór hydrostatyczny jest równy ciężarowi ciała i gdy środek wyporu i środek ciężkości ciała leżą na jednej prostej pionowej, zw. osią pływania; trwałość równowagi zależy od położenia metacentrum M (punktu przecięcia linii działania wyporu przechylonego ciała z jego płaszczyzną symetrii; badaniem położeń i trwałości równowagi ciała zanurzonego w cieczy zajmuje się teoria pływania, której podstawą jest prawo Archimedesa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia