pielgrzymowanie
 
Encyklopedia PWN
pielgrzymowanie, walcowanie pielgrzymowe,
technol. wykonywanie rur na walcarkach pielgrzymowych z materiału wyjściowego w postaci grubościennych tulei (walcowanych lub wyciskanych na gorąco), przesuwanych na trzpieniu ruchem posuwisto-zwrotnym.
P. na gorąco odbywa się między 2 walcami o specjalnym kalibrowaniu, obracającymi się przeciwnie do kierunku walcowania rury; umożliwia otrzymanie rur o średnicach do 520 mm i grub. ścianek do 50 mm. P. na zimno jest prowadzone na walcarkach 2- lub wielowalcowych; pozwala wytwarzać rury o dużej gładkości powierzchni i małych odchyłkach wymiarowych, o średnicach od 8 mm i grub. ścianek od 0,1 mm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia