pieczęć
 
Encyklopedia PWN
pieczęć, łac. sigillum,
znak własnościowy i rozpoznawczy osoby fizycznej lub prawnej, wyciskany za pomocą stempla (tłoku) w odpowiedniej masie plastycznej;
pieczęć stanowi świadectwo wiarygodności i nadaje moc prawną pismu lub dokumentowi; badaniem dawnych pieczęci zajmuje się sfragistyka.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pieczęć lakowa miasta Warszawy, 1599fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pieczęć państwowa, 1927 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pieczęć Wielka Rzeczpospolitej, 1919 fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pieczęć Bolesława Wstydliwego, poł. XIII w. fot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pieczęć Przemysła II na dokumencie z 1295 roku fot. W. Kryński/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia