piana
 
Encyklopedia PWN
piana,
układ dyspersyjny utworzony z dużej ilości pęcherzyków gazu (zwykle powietrza) stanowiącego fazę rozproszoną, rozdzielonych błonkami cieczy, będącej ośrodkiem dyspersyjnym;
powstaje m.in. w wyniku mech. wstrząsania lub mieszania cieczy z powietrzem, zwykle w obecności niewielkich ilości substancji pianotwórczych (np. substancji powierzchniowo czynnych); trwałe piany znalazły zastosowanie m.in. w pożarnictwie, piwowarstwie, w produkcji win, w procesie flotacji, w gospodarstwie domowym; tzw. piany stałe (np. pumeks, szkło piankowe, pianobeton) są układami dyspersyjnymi, w których gaz jest rozproszony w ciele stałym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia