owal Kartezjusza
 
Encyklopedia PWN
owal Kartezjusza,
mat. krzywa płaska będąca zbiorem punktów M(x, y), dla których odległości od 2 danych punktów F1 i F2 (ognisk), pomnożone odpowiednio przez 2 dane liczby rzeczywiste m1 i m2 (różne od 0), dają w sumie stałą liczbę c: m1 · MF1 + m2 · MF2c;
powyższa definicja o.K. (istnieją też inne) pochodzi od R. Descartes’a; o.K. jest krzywą aplanatyczną, tzn. gdy rozdziela 2 ośrodki o różnych gęstościach optycznych, to promienie wychodzące z punktu F1 w jednym ośrodku, po załamaniu na granicy z drugim ośrodku, skupiają się w punkcie F2 (w drugim ośrodku); szczególnymi przypadkami o.K. są: elipsa, hiperbola, konchoida okręgu (zw. ślimakiem Pascala).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia