otoskleroza
 
Encyklopedia PWN
otoskleroza
[gr. oús, ōtós ‘ucho’, sklērós ‘suchy’, ‘twardy’],
med. choroba o nie ustalonej przyczynie, objawiająca się postępującym niedosłuchem przewodzeniowym, bez widocznych zmian na błonie bębenkowej i bez zaburzeń drożności trąbki słuchowej;
jest chorobą dorosłych, częściej — kobiet, często pierwsze objawy występują podczas ciąży; jest wynikiem unieruchomienia strzemiączka (III kosteczki słuchowej) w niszy okienka owalnego przez stopniowo rozrastającą się gąbczastą tkankę kostną, co uniemożliwia przekazywanie drgań akustycznych ze środowiska zewn. do płynów ucha wewn.; leczenie chirurgiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia