ośrodek pomocy społecznej
 
Encyklopedia PWN
ośrodek pomocy społecznej,
podstawowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej w Polsce, będąca częścią administracji samorządowej, tworzona obowiązkowo w każdej gminie w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadań zleconych przez administrację rządową;
istnieją 3 typy ośrodków pomocy społecznej: gminne, miejsko-gminne i miejskie; pracownicy ośrodków pomocy społecznej są pracownikami samorządowymi, ale nadzór nad nimi sprawuje także administracja rządowa (wojewodowie); w ok. 90% ośrodków pomocy społecznej zatrudnieni w nich pracownicy socjalni są odpowiedzialni za wszystkie sprawy związane z pomocą społeczną, a w ok. 10% ośrodków (głównie w miastach) pracownicy zajmują się poszczególnymi problemami, np. związanymi tylko z bezrobociem, uzależnieniami, bezdomnością.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia