ortogeneza
 
Encyklopedia PWN
ortogeneza
[gr. orthós ‘prosty’, ‘słuszny’, ‘prawdziwy’, génesis ‘pochodzenie’],
biol. koncepcja z dziedziny ewolucjonizmu sformułowana 1897 przez niem. zoologa T. Eimera, który zmodyfikował znaczenie terminu „ortogeneza”, wprowadzonego 1893 przez W. Haackego;
teoria ortogenezy zakładała, że wskutek inercji procesów ewolucyjnych ewolucja organizmów postępuje w poszczególnych liniach stale w tym samym kierunku, tworząc długotrwałe tendencje; obecnie koncepcja ortogenezy ma znaczenie wyłącznie historyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia