odwzorowanie UTM
 
Encyklopedia PWN
jest oparte na tej samej zasadzie co odwzorowanie Gaussa–Krügera — w odwzorowaniu UTM (ang. Universal Transverse Mercator) strefy elipsoidy ziemskiej ograniczone południkami (o szer. 6°) odwzorowuje się na walec eliptyczny sieczny w stosunku do powierzchni elipsoidy, a nie jak w odwzorowaniu Gaussa–Krügera — na walec eliptyczny styczny. Dzięki temu osiąga się mniejsze zniekształcenia odwzorowawcze w tych strefach. Obie linie sieczności przebiegają ok. 180 km od środkowego południka strefy, którego długość na odwzorowaniu jest nieco mniejsza niż na elipsoidzie (stanowi 0,9996 tej długości). Jest to odwzorowanie stosowane przez wiele państw, gł. należących do NATO, do map topograf. obszarów między 84° szer. geogr. północnej a 80° szer. geogr. południowej. Dla obszarów wokółbiegunowych stosuje się odwzorowanie UPS (ang. Universal Polar Stereographic), które jest odwzorowaniem azymutalnym siecznym z punktem gł. na biegunie i linią sieczności na 81° szer. geograficznej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia