nowe karłowate
 
Encyklopedia PWN
nowe karłowate,
gwiazdy zmienne wybuchowe wykazujące maksima jasności o amplitudzie 2–7 wielkości gwiazdowych i czasie trwania od kilku do kilkunastu dni, powtarzające się cyklicznie co kilkanaście–kilkaset dni;
są to układy podwójne, złożone z białego karła i gwiazdy ciągu głównego (Hertzsprunga–Russella diagram) o masie podobnej lub mniejszej od masy Słońca.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia