niedostosowanie zachowania
 
Encyklopedia PWN
niedostosowanie zachowania,
med. objaw zaburzeń psychicznych;
uwarunkowane chorobowo rozmijanie się z oczekiwaniami otoczenia różnych aspektów lub całego zachowania osoby chorej: wypowiedzi, uzewnętrznianych uczuć, mimiki, gestów, postawy ciała, wyglądu itp., a motywy takiego zachowania pozostają niejasne lub niezrozumiałe; szczególnie jaskrawe formy niedostosowania zachowania występują w zaburzeniach schizofrenicznych, u których wiążą się one z wpływem przeżywanych urojeń, omamów, dezorganizacji myślenia i zachowania oraz trudności porozumiewania się; różni je to od takich form niedostosowania zachowania, których motywem jest rozmyślna (lub bezmyślna) prowokacja albo niezgoda wobec zastanych wzorców i konwencji kulturowych lub cywilizacyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia