neurofizjologia
 
Encyklopedia PWN
neurofizjologia
[gr. neúron ‘nerw’, phýsis ‘natura’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o elementarnych czynnościach układu nerwowego;
bada funkcjonowanie receptorów, neuronów, włókien nerwowych, przekazywanie impulsów między neuronami oraz procesy zachodzące w sieciach nerwowych; posługuje się technikami elektrofizjol. (elektrofizjologia), drażnieniem komórek i włókien nerwowych, wprowadzaniem biologicznie aktywnych substancji w sąsiedztwo neuronów bądź uszkadzaniem połączeń między badanymi ośr.; w szerszym ujęciu neurofizjologia to także nauka o mózgowych mechanizmach sterujących zachowaniem się zwierząt; neurofizjologia kliniczna wykorzystuje wiedzę uzyskaną podczas badań nad zwierzętami do rozpoznawania i leczenia uszkodzeń chorobowych układu nerwowego u ludzi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia