neoewolucjonizm
 
Encyklopedia PWN
neoewolucjonizm
[gr.-łac.],
orientacja badawcza rozwijająca się gł. w nauce anglosaskiej począwszy od lat 30. i 40. XX w. jako kryt. i nowatorska kontynuacja klas. ewolucjonizmu kulturowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia