namorzyny
 
Encyklopedia PWN
namorzyny, mangrowe,
ekol. słonoroślowe, zawsze zielone lasy lub zarośla krzewiaste, występujące na bagnach nadmor. w strefie pływów, położone prawie dokładnie między zwrotnikami;
podłoże jest tu bardzo grząskie, zalewane w czasie przypływów, a woda podchodzi wówczas często do koron drzew; w czasie odpływów zostaje odsłonięte podłoże oraz dolne części drzew i krzewy wraz ze szczudlastymi korzeniami podporowymi i oddechowymi (pneumatofory); niektóre gat. odznaczają się pozorną żyworodnością; nasiona kiełkują w otwierających się owocach i tam tworzą siewki, które odpadają od rośliny macierzystej i długim hipokotylem wbijają się w grząskie bagno.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Namorzynowa roślinność na Madagaskarze podczas odpływu fot. A. Olej/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia