motoryzacja
 
Encyklopedia PWN
motoryzacja
[łac. motus < movere ‘ruszać się’],
w szerszym znaczeniu zastępowanie siły ludzkiej i zwierzęcej siłą wytwarzaną przez silnik (zwłaszcza spalinowy); w węższym, obecnie stosowanym — całokształt zagadnień związanych z zastosowaniem i rozpowszechnianiem samochodów, motocykli, ciągników, gł. ich eksploatacją oraz organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, koniecznej infrastruktury (sieć dróg, stacji paliwowych, warsztatów naprawczych, miejsc parkingowych oraz garażowych).
Początki m. wiążą się z powstaniem samochodu. Podstawowym problemem m. jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zasady ruchu na drogach, dbanie o sprawność techn. pojazdów, oznakowanie dróg itp.). M. ma duże znaczenie gosp. (transport), strategiczne, sport.-turyst. i rozrywkowe, umożliwia też rozpowszechnianie kultury i oświaty. Liczbę wszystkich pojazdów samochodowych eksploatowanych 2003 na świecie ocenia się na ok. 1 mld sztuk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia