modalna notacja
 
Encyklopedia PWN
modalna notacja,
system notacji muz. powstały na przeł. XII i XIII w., służący do zapisywania zwłaszcza muzyki wielogłosowej;
notacja modalna opierała się na 6 schematach rytmicznych, wzorowanych na starogr. stopach metrycznych; schematy te (modi) określały następstwo 2 wartości rytmicznych: długiej (longa) i krótkiej (brevis), bez precyzowania czasu ich trwania. System znaków notacji modalnej (nuty pojedyncze, ligatury) zaczerpnięto z notacji neumatycznej (neumy) używanej we Francji (tzw. nota quadrata); z notacji modalnej rozwinęła się notacja menzuralna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia