młodołotysze
 
Encyklopedia PWN
młodołotysze, łot. jaunlatvieši,
łotewski ruch odrodzenia narodowego;
dążyli do likwidacji przywilejów baronów niem. na Łotwie i do rozszerzenia praw samorządu chłopskiego; żądali od Rosji przeprowadzenia reform ziemskich i sądowniczych; przyczynili się do rozwoju łot. języka, kultury i oświaty; gł. działacze: K. Valdemärs, J. Alunäns, A. Spägis; kulminacyjny okres działalności 1862–65, kiedy wydawali w Petersburgu w języku łot. „Pëtersburgas Avises”; popierani przez słowianofilów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia