Łotysze
 
Encyklopedia PWN
Łotysze,
naród tworzący podstawową ludność Łotwy, niewielkie ich grupy mieszkają na Litwie, Białorusi, w Estonii, Rosji, Szwecji, USA i Kanadzie;
ogółem ok. 1,5 mln (koniec XX w.); język łotewski; wierzący Łotysze to w większości protestanci, na terenie Latgalii — katolicy; przodkami Łotyszy były plemiona bałtyckie: Kurowie, Latgalowie, Zemgalowie oraz ugrofińscy Liwowie; w ciągu wieków obszar Łotwy był zależny od Niemców, Polaków, Szwedów, Rosjan; od 2. poł. XIX w. rozwijał się ruch nar.-społ. (młodołotysze), zmierzający do stworzenia kultury nar. i uzyskania niepodległości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia