łotewski język
 
Encyklopedia PWN
łotewski język,
język z grupy języków bałtyckich z rodziny indoeuropejskich;
język Łotyszów, urzędowy na Łotwie; używany także w dużych skupiskach emigrantów w USA, Szwecji i Niemczech; blisko spokrewniony z językiem litew.; 3 dialekty: liwoński, środkowy i górnołot.; dialekty liwoński i środkowy obejmuje się niekiedy wspólną nazwą — język dolnołot.; najstarsze zabytki lit. z XVI w. (katechizmy); współcz. język lit. od poł. XIX w. na podłożu dialektu środkowego, alfabet łaciński.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia