misje
 
Encyklopedia PWN
misje
[łac. missio ‘posłanie’]:
1) zorganizowana działalność polegająca na zdobywaniu przez daną religię nowych wyznawców wśród osób niewierzących lub wyznających inne religie grup społecznych, ludów oraz na zakładaniu u nich instytucji religijnych; działalność misyjną prowadzą religie uniwersalne: chrześcijaństwo (głównie katolicyzm i protestantyzm) i buddyzm (różnych tradycji) oraz reformatorskie nurty religii narodowych: judaizmu — bractwa dla szerzenia judaizmu, oraz hinduizmu — neohinduizm; ekspansji islamu w ciągu dziejów nie uważano za misje, wyjątkiem jest ruch ahmadijja, który misyjność uznaje za główny cel swojej działalności;
2) misje wewnętrzne, parafialne, w Kościele katolickim trwające przez dłuższy czas rekolekcje odbywające się raz na wiele lat.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia